Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.zs-mosina.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.zs-mosina.pl

Treść strony

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2022
Lp.

Data

kontroli

Stanowisko służbowe

osoby kontrolującej

Przedmiot kontroli

Miejsce udostępnienia

dokumentacji

1. 15.03.2022r.

Starostwo Powiatowe

W Poznaniu

Kontrola problemowa:

 • wydatki na cele Covid
ZS Mosina 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2022-04-26 10:28
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-26 10:27

 

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2021
Lp.

Data

kontroli

Stanowisko służbowe

osoby kontrolującej

Przedmiot kontroli

Miejsce udostępnienia

dokumentacji

1. 12.02.2021r.

KO Poznań

starszy wizytator

Kontrola planowa w zakresie zgodności z przeoisami funkcjonowania prawa monitoringu wizyjnego w szkołach. ZS Mosina
2. 20.04.2021r.

Starostwo Powiatowe

W Poznaniu

Kontrola problemowa:

 • prowadzenie okresowych inwentaryxacji
ZS Mosina 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2021-09-08 16:03
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-08 15:59
Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2020
Lp.

Data

kontroli

Stanowisko służbowe

osoby kontrolującej

Przedmiot kontroli

Miejsce udostępnienia

dokumentacji

1. 13.01.2020 UMMw w Poznaniu Monitoring zakupionego sprzętu w ramach projektu RPWP.08.03.04-300906/16 ZS Mosina
2. 26.10.2020

Starostwo Powiatowe

W Poznaniu

Kontrola problemowa:

 • wynagrodzenia osobowe,
 • podróże służbowe pracowników
ZS Mosina 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2020-05-07 11:09
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-08 15:31

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2019

Lp.

Data

kontroli

Stanowisko służbowe

osoby kontrolującej

Przedmiot kontroli

Miejsce udostępnienia

dokumentacji

1.

9.05.2019

PSSE Poznań

 

Ocena realizacji programu

"Wybierz życie - pierwszy krok"

ZS Mosina

2.

29.10.2019r.

KO Poznań

starszy wizytator

Kontrola planowa dotycząca zgodności oferty kształcenia zawodowego z klasyfikacją zawodów szkolnictwa barznżowego w BSIS i Technikum ZS Mosina
 
3. 29.11 - 11.12.2019

ZUS I O/ZUS Poznań

inspektor kontroli ZUS

zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli ZS Mosina
4. 17.12.2019

Starostwo Powiatowe

w Poznaniu

Kontrola wprowadzania danych SIO ZS Mosina
5. 19.12.2019

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

asystent Oddziaału Higieny Dzieci i Młodzieży 

Kontrola w związku z interwencją dotyczącą występowania pluskiew w internacie.

Kontrola stanu sanitarno-hogienicznego i technicznego pomieszczeń internatu oraz otoczenia

ZS Mosina

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2018-11-19 09:25
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-07 10:59

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2018

Lp.

Data

kontroli

Stanowisko służbowe

osoby kontrolującej

Przedmiot kontroli

Miejsce udostępnienia

dokumentacji

1.

11.10.2018 - 12.11.2018

Starostwo Powiatowe w Poznaniu Wydział Audytu i Kontroli

 

Kontrola w zakresie gromadzenia środków publicznych w tym ustalenie procedur wewnętrznych, ustalenie i windykacji należności, ewidencji rozrach. Zawieranie umów związanych z gromadzeniem śr. publicznych.

ZS Mosina

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2018-11-19 09:24
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-06 13:40

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2017

Lp.

Data

kontroli

Stanowisko służbowe

osoby kontrolującej

Przedmiot kontroli

Miejsce udostępnienia

dokumentacji

1.

17.01.2017

KO Poznań

starszy wizytator

 

Onena pracy dyrektora szkoły

ZS Mosina

2.

19.04.2017

KO Poznań Kontrola w zakresie prawidłowości org. i funkcjonowania biblioteki szkolnej ZS Mosina
 

3.

17.05.2017

PSSE Poznań Ocena realizacji programu "Wybieram życie pierwszy krok." ZS Mosina

4.

26.05.2017

Starostwo Powiatowe w Poznaniu Kontrola danych bazy SIO. ZS Mosina

5.

1.06.2017 - 9.06.2017

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Wydział Audytu i Kontroli

Kontrola problemowa w zakresie gospodarki kasowej ZS Mosina

6.

26.06.2017 - 11.07.2017

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Wydział Audytu i Kontroli

Kontrola problemowa w zakresie ZFŚS ZS Mosina

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2018-11-19 09:19
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-06 13:42

 

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2016

Lp.

Data

kontroli

Stanowisko służbowe

osoby kontrolującej

Przedmiot kontroli

Miejsce udostępnienia

dokumentacji

1.

1 - 15.02.2016

KO Poznań

starszy wizytator

 

Ewaluacja zewnętrzna (problemowa) w Liceum Ogólnokształcącym i liceum Ogólnikształcącym dla Dorosłych

ZS Mosina

2.

9.03.2016r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna P-ń

mł. asystent

Kontrola bieżącego stanu sanitarno- higienicznego placówki oraz otoczenia ZS Mosina
 

3.

25.04.20160-20.05.2016

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Kontrola w zakresie prowadzenia ewidencji składników majątku trwałego w tym ujęcie i likwidacja składników majątku trwałego oraz prowadzenie dokumentacji likwidacji. ZS Mosina

4.

13.05.2016

PSSE Poznań

młodszy asystent

Ocena programu "ARS czyli jak dbać o miłość" i "Wybierz życie pierwszy krok". ZS Mosina

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2016-03-14 10:56
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-07 13:49

 

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2015

Lp.

Data

kontroli

Stanowisko służbowe

osoby kontrolującej

Przedmiot kontroli

Miejsce udostępnienia

dokumentacji

1.

22.05.2015r.

PSSE P-ń

 

Ocena programu "ARS, czyli jak dbać o miłość

ZS Mosina

2. 17.11.2015r.

KO Poznań

starszy wizytator

Zgodność zatrudniania nauczycieli szkół z wymaganymi kwalifikacjami

ZS Mosina
3. 24.11.2015r.

KO Poznań

starszy wizytator

Zgodność zatrudniania nauczycieli szkół z wymaganymi kwalifikacjami ZS Mosina

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2016-03-14 10:46
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-14 10:56

 

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2014

Lp.

Data

kontroli

Stanowisko służbowe

osoby kontrolującej

Przedmiot kontroli

Miejsce udostępnienia

dokumentacji

1.

25.03.2014r.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Ustalanie i przestrzeganie procegur kontroli finansowej w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków bieżących

ZS Mosina

2. 25.08.2014r.

Inspektor Kontroli ZUS I o/ Poznań

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

ZS Mosina
3. 4.12.2014r. Wielkopolskie Centrum Audytorsko- Księgowe Badanie sprawozdania fonansowego ZS Mosina
4. 23.12.2014r.

KO Poznań

starszy wizytator

 

Monitorowanie pracy publicznych i niepublicznych ZSZ oraz publicznych i niepublicznych techników w celu stworzenia interaktywnej mapy szkół zawodowych w Polsce "Wyklikaj szkołę zawodową" ZS Mosina

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2014-10-02 13:54
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-07 13:47
 

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2013

Lp.

Data

kontroli

Stanowisko służbowe

osoby kontrolującej

Przedmiot kontroli

Miejsce udostępnienia

dokumentacji

1.

28.03.2013r.

Starszy technik

KMPSP Poznań

Kontrola przestrzegania przepisów p-poż.

ZS Mosina

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2012-10-15 13:42
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-02 13:57
 

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2012

Lp.

Data

kontroli

Stanowisko służbowe

osoby kontrolującej

Przedmiot kontroli

Miejsce udostępnienia

dokumentacji

1.

1-21.02.2012r.

Inspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Wykorzystanie środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne.

ZS Mosina

2.

6.03.2012r.            

Starszy asystent Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Rekontrola wykonania decyzji z dnia 2.11.2011r. dot. ścian i podłóg bloku żywienia.

ZS Mosina

3.

27.04.2012r.

Wizytator KO w Poznaniu

Kontrola dokumentacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.

ZS Mosina

4.

27.04.2012r.

Starszy asystent Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Rekontrola decyzja WPWIS w Poznaniu.

ZS Mosina

5.

11.05.2011r.

Starszy wizytator KO w Poznaniu

Kontrola dokumentacji Szkoły Policealnej dla dorosłych

ZS Mosina

6.

23.05.2012r.

Inspektor Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Kontrola dokumentacji bhp

ZS Mosina

7.

1.-16.10.2012r.

Ewaluatorzy KO w Poznaniu

Ewaluajca zewnętrzna w obszarze: Efekty Zarządzanie Raport

ZS Mosina

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2012-10-15 12:34
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-15 14:19
Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2011

Lp.

Data

kontroli

Stanowisko służbowe

osoby kontrolującej

Przedmiot kontroli

Miejsce udostępnienia

dokumentacji

1.

23.02.2011r.

Inspektor i starczy inspektor z upoważnienia WPWIS

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń.

Kontrola bieżącego stanu sanitarno higienicznego obiektu.

ZS Mosina

2.

8.03.2011r.

Starszy wizytator KO

Kontrola zgodności organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa.

ZS Mosina

3.

15.03.2011r.

Wielkopolski Państwowy Inspektor Sanitarny

Kontrola sprawdzająca

ZS Mosina

4.

22.02.-30.03.2011r.

Inspektor WE Starostwa Powiatowego

Organizacja pracy ZS - nadgodziny, zastępstwa, wychowawstwa, praca wychowawców.

ZS Mosina

5.

11.05.2011r.

Inspektor WE Starostwa Powiatowego

Kontrola dokumentacji do oceny pracy dyrektora

ZS Mosina

6.

12-13.05.2011r.

Stawszy wizytator WKWiO

Ocena pracy dyrektora

ZS Mosina

7.

13.07.2011r.

Inspektor kontroli ZUS

Kontrola akt osobowych

ZS Mosina

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2011-09-19 17:24
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-15 12:38

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3808
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-26 10:27