Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2022
Lp. Data kontroli Stanowisko służbowe osoby kontrolującej Przedmiot kontroli Miejsce udostępnienia dokumentacji
1. 15.03.2022r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu Kontrola problemowa: wydatki na cele Covid ZS Mosina
2. 7.10.2022r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Edukacji Kontrola poprawności wprowadzania danych SIO. ZS Mosina
3. 30.11.2022r. UMWW - główny specjalista Kontrola projektu RPWP.090304-30-0003/16  

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Zawieja
  data wytworzenia: 2022-12-29
 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2022-04-26 10:28
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-29 09:26
Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2021
Lp. Data kontroli Stanowisko służbowe osoby kontrolującej Przedmiot kontroli Miejsce udostępnienia dokumentacji
1. 12.02.2021r.

KO Poznań starszy wizytator

Kontrola planowa w zakresie zgodności z przeoisami funkcjonowania prawa monitoringu wizyjnego w szkołach. ZS Mosina
2. 20.04.2021r.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Kontrola problemowa: prowadzenie okresowych inwentaryzacji

ZS Mosina 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2021-09-08 16:03
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-08 15:59
Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2020
Lp. Data kontroli Stanowisko służbowe osoby kontrolującej Przedmiot kontroli Miejsce udostępnienia dokumentacji
1. 13.01.2020 UMMw w Poznaniu Monitoring zakupionego sprzętu w ramach projektu RPWP.08.03.04-300906/16 ZS Mosina
2. 26.10.2020

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Kontrola problemowa:

 • wynagrodzenia osobowe,
 • podróże służbowe pracowników
ZS Mosina 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2020-05-07 11:09
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-08 15:31
Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2019
Lp. Data kontroli Stanowisko służbowe osoby kontrolującej Przedmiot kontroli Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

9.05.2019

PSSE Poznań

Ocena realizacji programu "Wybierz życie - pierwszy krok"

ZS Mosina

2.

29.10.2019

KO Poznań starszy wizytator Kontrola planowa dotycząca zgodności oferty kształcenia zawodowego z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego w BSIS i Technikum ZS Mosina
 
3. od 29.11.2019 do 11.12.2019

ZUS I O/ZUS Poznań, inspektor kontroli ZUS

zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli ZS Mosina
4. 17.12.2019

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Kontrola wprowadzania danych SIO ZS Mosina
5. 19.12.2019

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, asystent Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

Kontrola w związku z interwencją dotyczącą występowania pluskiew w internacie.

Kontrola stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń internatu oraz otoczenia

ZS Mosina

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2018-11-19 09:25
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-07 10:59
Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2018
Lp. Data kontroli Stanowisko służbowe osoby kontrolującej Przedmiot kontroli Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

od 11.10.2018 do 12.11.2018

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Audytu i Kontroli

Kontrola w zakresie gromadzenia środków publicznych w tym ustalenie procedur wewnętrznych, ustalenie i windykacji należności, ewidencji rozrach. Zawieranie umów związanych z gromadzeniem śr. publicznych.

ZS Mosina

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2018-11-19 09:24
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-06 13:40
Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2017
Lp. Data kontroli Stanowisko służbowe osoby kontrolującej Przedmiot kontroli Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

17.01.2017

KO Poznań

starszy wizytator

Onena pracy dyrektora szkoły

ZS Mosina

2.

19.04.2017

KO Poznań Kontrola w zakresie prawidłowości org. i funkcjonowania biblioteki szkolnej ZS Mosina
 

3.

17.05.2017

PSSE Poznań Ocena realizacji programu "Wybieram życie pierwszy krok." ZS Mosina

4.

26.05.2017

Starostwo Powiatowe w Poznaniu Kontrola danych bazy SIO. ZS Mosina

5.

1.06.2017 - 9.06.2017

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Audytu i Kontroli

Kontrola problemowa w zakresie gospodarki kasowej ZS Mosina

6.

26.06.2017 - 11.07.2017

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Audytu i Kontroli

Kontrola problemowa w zakresie ZFŚS ZS Mosina

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2018-11-19 09:19
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-06 13:42
Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2016
Lp. Data kontroli Stanowisko służbowe osoby kontrolującej Przedmiot kontroli Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

1 - 15.02.2016

KO Poznań, starszy wizytator

Ewaluacja zewnętrzna (problemowa) w Liceum Ogólnokształcącym i liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

ZS Mosina

2.

9.03.2016r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna P-ń, mł. asystent

Kontrola bieżącego stanu sanitarno-higienicznego placówki oraz otoczenia ZS Mosina

3.

25.04.2016-20.05.2016

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Kontrola w zakresie prowadzenia ewidencji składników majątku trwałego w tym ujęcie i likwidacja składników majątku trwałego oraz prowadzenie dokumentacji likwidacji. ZS Mosina

4.

13.05.2016

PSSE Poznań, młodszy asystent

Ocena programu "ARS czyli jak dbać o miłość" i "Wybierz życie pierwszy krok". ZS Mosina

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2016-03-14 10:56
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-07 13:49
Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2015
Lp. Data kontroli Stanowisko służbowe osoby kontrolującej Przedmiot kontroli Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

22.05.2015r.

PSSE P-ń

Ocena programu "ARS, czyli jak dbać o miłość

ZS Mosina

2. 17.11.2015r.

KO Poznań, starszy wizytator

Zgodność zatrudniania nauczycieli szkół z wymaganymi kwalifikacjami

ZS Mosina
3. 24.11.2015r.

KO Poznań, starszy wizytator

Zgodność zatrudniania nauczycieli szkół z wymaganymi kwalifikacjami ZS Mosina

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2016-03-14 10:46
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-14 10:56
Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2014
Lp. Data kontroli Stanowisko służbowe osoby kontrolującej Przedmiot kontroli Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

25.03.2014r.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Ustalanie i przestrzeganie procegur kontroli finansowej w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków bieżących

ZS Mosina

2. 25.08.2014r.

Inspektor Kontroli ZUS I o/Poznań

 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.
ZS Mosina
3. 4.12.2014r. Wielkopolskie Centrum Audytorsko- Księgowe Badanie sprawozdania fonansowego ZS Mosina
4. 23.12.2014r.

KO Poznań, starszy wizytator

Monitorowanie pracy publicznych i niepublicznych ZSZ oraz publicznych i niepublicznych techników w celu stworzenia interaktywnej mapy szkół zawodowych w Polsce "Wyklikaj szkołę zawodową" ZS Mosina

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2014-10-02 13:54
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-07 13:47
Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2013
Lp. Data kontroli Stanowisko służbowe osoby kontrolującej Przedmiot kontroli Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

28.03.2013r.

Starszy technik, KMPSP Poznań

Kontrola przestrzegania przepisów p-poż.

ZS Mosina

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2012-10-15 13:42
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-02 13:57
Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2012
Lp. Data kontroli Stanowisko służbowe osoby kontrolującej Przedmiot kontroli Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

1-21.02.2012r.

Inspektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Wykorzystanie środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne.

ZS Mosina

2.

6.03.2012r.

Starszy asystent Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Rekontrola wykonania decyzji z dnia 2.11.2011r. dot. ścian i podłóg bloku żywienia.

ZS Mosina

3.

27.04.2012r.

Wizytator KO w Poznaniu

Kontrola dokumentacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.

ZS Mosina

4.

27.04.2012r.

Starszy asystent Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Rekontrola decyzja WPWIS w Poznaniu.

ZS Mosina

5.

11.05.2011r.

Starszy wizytator KO w Poznaniu

Kontrola dokumentacji Szkoły Policealnej dla dorosłych

ZS Mosina

6.

23.05.2012r.

Inspektor Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Kontrola dokumentacji bhp

ZS Mosina

7.

1.-16.10.2012r.

Ewaluatorzy KO w Poznaniu

Ewaluacja zewnętrzna w obszarze: Efekty Zarządzanie Raport

ZS Mosina

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2012-10-15 12:34
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-15 14:19
Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne - Rok 2011

Lp.

Data

kontroli

Stanowisko służbowe

osoby kontrolującej

Przedmiot kontroli

Miejsce udostępnienia

dokumentacji

1.

23.02.2011r.

Inspektor i starczy inspektor z upoważnienia WPWIS

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń.

Kontrola bieżącego stanu sanitarno higienicznego obiektu.

ZS Mosina

2.

8.03.2011r.

Starszy wizytator KO

Kontrola zgodności organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa.

ZS Mosina

3.

15.03.2011r.

Wielkopolski Państwowy Inspektor Sanitarny

Kontrola sprawdzająca

ZS Mosina

4.

22.02.-30.03.2011r.

Inspektor WE Starostwa Powiatowego

Organizacja pracy ZS - nadgodziny, zastępstwa, wychowawstwa, praca wychowawców.

ZS Mosina

5.

11.05.2011r.

Inspektor WE Starostwa Powiatowego

Kontrola dokumentacji do oceny pracy dyrektora

ZS Mosina

6.

12-13.05.2011r.

Stawszy wizytator WKWiO

Ocena pracy dyrektora

ZS Mosina

7.

13.07.2011r.

Inspektor kontroli ZUS

Kontrola akt osobowych

ZS Mosina

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Paweł Zawieja
  data publikacji: 2011-09-19 17:24
 • zmodyfikował: Paweł Zawieja
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-15 12:38

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5642
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-29 09:26:19